Ngôi sao trong tháng

Nghe cái tựa thiệt là hoành tráng ha, y như là celebrity vậy đó. Ừa, thì đối với mẹ, lúc nào con cũng là celebrity hết đó.

Đơn giản chỉ là hôm nay con nhận được tờ giấy chứng nhận là STAR student trong lớp học của con, mà con tự hào lắm nha. Đi học về là mở cặp, khoe với mẹ liền. Nhìn cái cách con líu lo kể cho mẹ nghe thế nào là STAR winner, mẹ biết con tự hào về thành tích dù-nhỏ-nhoi-hết-sức của mình lắm. Và mẹ cũng rất tự hào về con, con gái ạ.

Keep it up, babe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: