Before and After…

… chỉ là chuyện của cái external hard drive thôi.

Sau 3 năm sử dụng thì cái ổ đĩa Hitachi của tui nó trở thành như thế này, absolutely naked!

Lý do hình như là cái connection gì đó giữa cái ruột bên trong và các cover bên ngoài bị hư nên khi có cover thì cắm USB vô thì nó không chạy nhưng quăng cái cover ra, để naked như vậy thì nó vẫn chạy ào ào. Đành để cho em nó trống hơ trống hoác như vầy. Suốt gần 1 năm.

Tình cờ bữa nọ, lục lạo trong amazon thì mới biết hóa ra người ta bán hẳn những kiểu cover riêng như vậy để đựng mấy cái ổ cứng trong tình trạng giống cái của tui. Tìm cái được rating cao nhất, tới 4.5 của hơn 400 users nên ordered em nó về. Giờ thì em nó có bộ dạng bên ngoài bảnh tỏn như vầy

đàng hoàng, đẹp đẽ há, nhất là không còn tồng ngồng nữa. Mang tới mang lui chỗ này chỗ nọ cũng không sợ em nó die bất đắc kỳ tử. Có $9 mà không chịu mua sớm, đành để cho con người ta be naked vậy nè, thiệt tình!

Chút nữa quên, công nhận cái thằng external hard drive của Hitachi trâu bò lắm nha, tuy anh này ít nổi tiếng trong giới sử dụng bằng thằng Western Digital nhưng sau khi xài hơn 4 năm tui thấy rất hài lòng. Tốc độ đọc file khá nhanh, bầm dập thân thể vậy mà không bị sao hết. Strongly recommend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: