Đêm qua, sân trước một nhành mai

Hoa mai tết nở muộn, mãi tới giờ này mới hé nở một vài bông, nhìn ngắm cũng vui vui, và chợt nhớ tới bài thơ của Thiền Sư Mãn Giác.

Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tùng đầu thượng lai
Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa nở .
Việc trước mắt qua mãi
Trên đầu già đến rồi.
Đừng bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai.

P.S: Mai này chẳng phải mai ở VN nở vào mỗi dịp xuân về, mai này là mai Mỹ, bà con xa xứ thấy nó cũng có hoa hơi giống hoa mai, nở vào những ngày tết nguyên đán của mình thì mang về trang trí trong nhà cho đỡ nhớ tết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: