Bao giờ cho tới tháng 10?

Hai cái camera được mang đi dưỡng thương từ cuối tuần trước. Cái desktop thì nằm ngay đơ từ cuối tháng 4, mang đi mang về không biết bao nhiêu lần, mỗi lần thêm 1 bệnh, giờ thay máu gần như hoàn toàn. Cái camcorder thì cục pin chai. Đang xài tạm cái laptop nhưng em laptop lại không có photoshop, mà tui lại đang cần play around với em nó. Túm lại là không có đồ chơi trong mấy ngày này. Chán, có 1 chữ CHÁN thiệt bự.

Có một tin vui là cục pin cho camcorder đã về tới Sàigòn sau 1 cuộc hành trình từ outlet ==> Amazon ==> nhà bạn tui ==> leo lên máy bay về tới SG. Cuối tuần này là có thứ để quay film cho Nah rồi. Tin vui thứ hai là 1 em camera chỉ bị hư nhẹ, tốn của tui 1 ít tiền còn 1 em vẫn đang nằm chờ đại phẫu. Cái desktop vẫn làm tui điên…

Đang mơ 1 em Canon xịn mà hổng biết chừng nào mới rước em nó về với mình…

One thought on “Bao giờ cho tới tháng 10?

  1. Vấn nạn đồ hi-tech! Tui cũng có 1 cái laptop đang nằm đơ ở nhà kìa. Làm gì với ẻm cũng được, trừ chuyện vô internet, hự hự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: