Harry’s bread

Mẫu quảng cáo print ad của bánh mì Harry’s, nhìn cute chưa? Không hiểu sao tôi rất thích những mẫu quảng cáo tự nhiên, trong sáng như thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: