One thought on “Đố biết ai nè?

  1. Vào thăm nhà Cali ngưỡng mộ quá. Bé thì xinh ngoan, mẹ đẹp lại giỏi giang, còn AX thì luôn chăm sóc mẹ con đầy đủ, gởi cả một thùng sữa và thức ăn nhanh cho bé.
    Cầu chúc gia đình Cali luôn hạnh phúc nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: