How to be creative

Hôm nay tình cờ đọc được e-book này, mới nghĩ tới việc quăng lên đây, lúc nào rảnh có thể lấy ra đọc bất cứ lúc nào, ở đâu và không cần tới cái comp ở nhà, laptop hay phải kè kè theo external HDD.

Tập sách mỏng được viết bởi Hugh Macleod với 26 mẫu kinh nghiệm làm cách nào để có những ý tưởng thực sự sáng tạo.

Download file tại đây:

http://www.mediafire.com/?yjdyv2hmmxb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: