Chụp hình ở Studio

Bé Nah đã được 18 tháng rồi, tranh thủ những ngày rảnh rang, mẹ dẫn con đi chụp hình. Con gái biết diễn trước ống kính lắm, dù con bây giờ thích cái gì là làm cái đó chứ không thích bị áp đặt nữa á.

Album hình mới của bé Nah đây, click vào link sau để xem nhé, mẹ đã đưa lên album online rồi nên không up lên đây nữa:

http://sonhoa.myphotoalbum.com/view_album.php?set_albumName=album20

Enjoy and have fun!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: