Sữa Enfamil đã về…

Nah hết sữa để uống từ cả tuần nay, may mà nhờ cô Mai Hương, mẹ Bi viện trợ cho 1 hộp…

Ba gửi đi từ cuối tháng 4, sữa về tới VN từ tuần trước mà mãi đến hôm qua họ mới gọi cho mẹ tới nhận. Buổi chiều, mẹ mang thùng sữa về nhà là Nah chạy ra mừng rỡ đón mẹ (và đón thùng sữa là chính).

Con mang hộp sữa ra bàn mẹ nhé.

Đồ ăn đóng lọ của Gerber nè.Cái này dùng cho Nah ăn những khi mẹ không có thời gian nấu cho con.

Con bày ra đầy bàn rồi mẹ ạ.

Con đã có thể giúp mẹ rồi, Nah nhỉ?

Nah đang play around với mớ sữa, thức ăn của con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: