Họa sỹ tương lai

Tấm hình này mẹ chụp cho Nah được mấy tuần rồi, ngày hôm qua search photos trong máy tính lại thấy nó nên hôm nay lôi lên đây.

Nah đang vò vẽ những bước đầu tiên để trở thành họa sỹ trong tương lai… Bút chì sáp mẹ mua nè, giấy nè, con cắm cúi “vẽ” những đường ngang, kẻ dọc trên giấy… trông rất say sưa nhỉ?

Một lát sau, dì Lan chạy tới cầm tay Nah vẽ, tác phẩm của hai dì cháu được đặt tên: “Vẽ giun!”, hehe…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: