Hình bé Nah trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng !

Nhân dịp năm mới, bé Nah nhà ta đã được 1 số tạp chí nổi tiếng của Mỹ đưa hình lên trang bìa. Xin mời mọi người xem nhé.

Và đặc biệt nhất là hình này

Haha.. ngạc nhiên chưa? Tất nhiên chỉ là đùa thôi. Bạn có thể làm ngạc nhiên mọi người bằng cách cho hình con bạn, bồ bịch lên ngay trang bìa những tạp chí này bằng 1.. cú click! Hãy vào trang web http://www.magmypic.com để làm nên 1 sự ngạc nhiên nhé!

Have fun!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: