Quà của Ba…

Ba về! Biết bao là quà cho bé Nah nhỉ? Cả 4 cái valise thì hết 3 cái là đồ của Nah rồi, sữa nè, xe nè, nhất là quần áo, không biết bao nhiêu là bộ quần áo, con nhỉ? Nah thích lắm khi thấy 1 đồng đồ to tướng nằm trên giường, bèn nhào vô lượm lên coi, hehe…

Mân mê đôi giày đẹp.

Cười khoái chí khi thấy Ba thử mắt kính.

Tới phiên mình đeo nè.

(to be continued…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: