Lại xe…

Cho tới chiếc xe này là Nah có tới 3 chiếc xe, xe đẩy nè, xe tập đi nè, và chiếc này.. hihi… cần phải có người đẩy dùm chứ Nah có biết làm sao cho nó chạy đâu. Ah, còn 1 chiếc nữa để bên Mỹ, Ba không có chỗ nhét trong vali.

Nah nè, đang hăm hở coi có cái gì là cái gì nè

Leo lên ngay chiếc xe, điều khiển làm sao ta?

Có chiếc xe thì giờ ăn của con càng bận rộn hơn, trước đây chỉ cần ngồi trên ghế ăn bột cùng mớ đồ chơi là con có thể ăn hết chén cháo, bây giờ thì phải leo lên leo xuống, chạy qua chạy lại giữa cái xe và ghế, bắt chị Dương đẩy qua đẩy lại mới chịu yên. Rồi cũng như mọi lần thôi, chơi vài ngày là con lại chán, vứt xe qua một bên, híc híc…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: