Blogspot ơi là blogspot ơi!

Chán ơi là chán! Nhằm mấy ngày gần sinh nhật con gái mà không thể nào access vô được trang blog để viết mấy dòng entry nóng hổi, thiệt tình… Đành để tới hôm nay mới làm được. Sẵn tiện đổi cái skin hiện tại thành skin Giáng sinh luôn, cho mấy hình ảnh giáng sinh vào, đã thấy đâu đây không khí giáng sinh tới thật gần rồi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: