Đồ chơi của Con

Entry được copy từ bài viết “Đồ chơi của Con” tại MyOpera ngày April 02, 2007.

Món đồ chơi đầu tiên mà con có chính là chú thỏ màu hồng dễ thương này. Ba đã mua cho con từ khi con còn trong bụng mẹ.

Gấu bông to đùng Ba mua cho con vào ngày 26 tết Đinh Hợi.

Con nằm chơi với 2 chú hươu cao cổ trên cái ghế bouncer của con.

Con đang nằm chơi với Ba.

Trước khi mẹ đi làm trở lại, mẹ đã mua cho con những đồ trang trí trên nôi và võng để con có thể nằm và ngắm nhìn.

Đến hôm nay, con đã có thể cầm nắm được những đồ chơi trong tay và bất kỳ vật nào có thể nắm thì a lê hấp, con đều đưa vào miệng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: