Before I was a Mom

Entry được copy từ bài viết “Before I was a Mom” tại MyOpera ngày April 02, 2007.

English version

Before I was a Mom
I never tripped over toys or forgot words to a lullaby.
I didn’t worry whether or not my plants were poisonous.
I never thought about immunizations.

Before I was a Mom – I had never been puked on.
Pooped on.
Chewed on.
Peed on.
I had complete control of my mind and my thoughts.
I slept all night.

Before I was a Mom
I never held down a screaming child so doctors could do tests. Or give shots.
I never looked into teary eyes and cried. I never got gloriously happy over a simple grin. I never sat up late hours at night watching a baby sleep.

Before I was a Mom
I never held a sleeping baby just because I didn’t want to put them down.
I never felt my heart break into a million pieces when I couldn’t stop the hurt.
I never knew that something so small could affect my life so much.
I never knew that I could love someone so much.
I never knew I would love being a Mom.

Before I was a Mom
I didn’t know the feeling of having my heart outside my body.
I didn’t know how special it could feel to feed a hungry baby.
I didn’t know that bond between a mother and her child.
I didn’t know that something so small could make me feel so important and happy.

Before I was a Mom
I had never gotten up in the middle of the night every 10 minutes to make sure all was okay.
I had never known the warmth, the joy, the love, the heartache,the wonderment or the satisfaction of being a Mom.
I didn’t know I was capable of feeling so much, before I was a Mom.

I just did!

Vietnamese translation

Trước khi làm mẹ – tôi ngủ đến khi nào tôi muốn và chẳng phải lo chuyện dậy muộn. Tôi chẳng bao giờ bị ngã vì đống đồ chơi hay quên lời những bài hát ru và cũng chẳng bận tâm nghĩ đến chuyện tiêm chủng.

Trước khi làm mẹ – tôi chẳng bao giờ bị nôn mửa do mệt mỏi. Tôi hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ của mình. Tôi ngủ ngon giấc tròn đêm.

Trước khi làm mẹ – tôi không phải giữ một đứa bé đang khóc thét để bác sĩ có thể kiểm tra … hay tiêm thuốc. Tôi chẳng bao giờ có được hạnh phúc chỉ với một nụ cười. Tôi không bao giờ thức dậy lúc nửa đêm để ngắm nhìn bé ngủ.

Trước khi làm mẹ – tôi chẳng bao giờ bồng một đứa bé đang ngủ trên tay chỉ vì không muốn đặt nó xuống. Tôi chẳng bao giờ tan nát con tim khi không chịu được cơn đau cho con. Tôi không biết rằng sẽ có một điều gì đó rất nhỏ nhoi có thể tác động đến cuộc sống của mình. Tôi không biết rằng tôi có thể yêu thương ai đó rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân tôi. Tôi không biết rằng tôi lại thích được làm mẹ như thế.

Trước khi làm mẹ – tôi chẳng có được niềm vui, sự mãn nguyện khi được làm mẹ.

Và tôi đâu biết rằng đằng sau một người phụ nữ thành công … luôn là một giỏ quần áo bẩn.
(Nguồn: Internet)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: